Termeni și Condiții

ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII SE APLICĂ ÎN CAZUL ÎN CARE ACCESAȚI WEBSITE-UL www.pizza.ro, PRECUM ȘI WEBSITE-URILE ÎNRUDITE. ACCESUL ȘI FOLOSIREA WEBSIE-ULUI www.pizza.ro SE SUPUN URMĂTOARELOR REGULI ȘI CONDIȚII. UTILIZAREA WEBSITE-ULUI ÎNSEAMNĂ ACORDUL COMPLET, EXCLUSIV ȘI DEFINITIV INTRE UTILIZATORUL SERVICIILOR ȘI www.pizza.ro. TERMENII ȘI CONDIȚIILE PRIVIND UTILIZAREA WEBSITE-ULUI TREBUIE RESPECTAȚI DE LA PRIMA ACCESARE A ACESTUIA. www.pizza.ro ÎȘI REZERVĂ DREPTUL, PE BAZĂ UNILATERALA, SĂ MODIFICE, AMENDEZE SAU SĂ ACTUALIZEZE ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ A ANUNȚA ÎN PREALABIL. www.pizza.ro ÎȘI REZERVĂ, DE ASEMENEA, DREPTUL DE A AMENDA, ADAUGA SAU ȘTERGE ORICE ASPECT REFERITOR LA SERVICIILE OFERITE, ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ A ANUNȚA ÎN PREALABIL, FĂCÂND PUBLICE, ONLINE, ACESTE MODIFICĂRI. ÎN CAZUL ÎN CARE UTILIZATOTUL CONTINUĂ SĂ FOLOSEASCĂ SERVICIILE OFERITE DE www.pizza.ro ȘI DUPĂ REVIZUIRE, ÎNSEAMNĂ CĂ ACESTA A ACCEPTAT PE DEPLIN TERMENII ȘI CONDIȚIILE PREVĂZUTE, INCLUSIV MODIFICĂRILE SURVENITE. SERVICIILE PE CARE ACEST WEBSITE LE FURNIZEAZĂ SE ADRESEAZĂ PERSOANELOR PESTE 18 ANI SAU MINORILOR CARE AU CONSIMȚĂMÂNTUL PĂRINȚILOR DE A UTILIZA ACEST WEBSITE.

DESCRIERE

www.pizza.ro este un website de promovare a informațiilor din domeniul “pizza”, în mediul virtual, online. www.pizza.ro furnizează informații cu character general despre domeniul “pizza” precum și informații privind pizzeriile din România. www.pizza.ro face posibilă căutarea de informații după diferite criterii specifice, cât și în funcție de localizarea în spațiu.

Conținutul website-ului este oferit S.C. NEW SYSTEMS SRL pentru informare, amuzament și educație.

CONDIȚII DE UTILIZARE CONȚINUT

Utilizatorul este de acord să folosească website-ul numai în scopuri legale și într-un mod care nu împiedică, restrânge sau stopează utilizarea website-ului de o a treia parte. Aceste restricții și interdicții includ conduitele ilegale sau care hărțuiesc sau produc neplăceri oricărei persoane, cât și transmiterea de conținuturi obscene sau agresive.

Utilizatorul nu va transmite, prin intermediul website-ului, materiale defăimătoare, amenințătoare, obscene, vătămătoare sau pornografice și nici materiale care ar viola sau încălca în vreun fel, drepturile celorlalți (inclusiv drepturile de proprietate intelectuală, drepturile de confidențialitate, sau cele de intimitate) sau ce ar cauza inconveniențe, ori s-ar afla în contradicție cu toate legile relevante. Nu pot fi exprimate opinii vulgare, dure, sexiste, rasiste sau ofensatoare în vreun fel. Ne așteptăm ca toți utilizatorii să trateze mereu pe ceilalți cu respect.

Utilizatorul nu va modifica, copia, distribui, transmite, afișa, publica, reproduce, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui website. Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere și să nu acționeze NEW SYSTEMS SRL în justiție cu privire la orice pretenție ridicată de către el sau un terț, pretenție rezultată din utilizarea serviciilor, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecință sau de altă natură), costuri, acțiuni, procese, pretenții, stricăciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de NEW SYSTEMS SRL, ca urmare a încălcării sau ignorării de către utilizator a acestor termeni și condiții.

Prin accesarea acestui website, utilizatorul este de acord cu faptul că NEW SYSTEMS SRL are dreptul de a insera numele și alte informații cu privire la client, rezultate în urma utilizării serviciului de către client, într-o bază de date computerizată în următoarele scopuri:

GARANȚII

NEW SYSTEMS SRL nu garantează calitatea, responsabilitatea, oportunitatea sau acuratețea informațiilor (corectă, precisă, completă și de actualitate) prezentate sau a serviciilor furnizate de website-ul www.pizza.ro. Chiar dacă facem tot ce este rezonabil posibil în a verifica și autentifica informațiile furnizate de membri, la înregistrare, nu putem împiedica diverse persoane în a furniza informații false sau acționa în scopuri ascunse deși solicităm fiecărui membru inregistrat să acționeze în mod onest și etic atunci când folosește serviciile noastre. Cu toate acestea, nu putem fi siguri că toate informațiile furnizate de membri înregistrați sunt actuale și corecte. Informațiile prezentate pe acest website sunt furnizate “așa cum sunt”, iar folosirea informațiilor se face complet și exclusiv pe riscul fiecărui utilizator. Atât cât îi este permis de lege, www.pizza.ro se derogă de asumarea oricărei garanții exprese sau implicite. www.pizza.ro nu oferă nici un fel de garanție că: serviciile vor corespunde cerințelor utilizatorilor, serviciile sunt oportune și fără greșeală, rezultatele utilizării serviciilor sunt în concordanță cu scopul propus, calitatea serviciilor corespunde așteptărilor, sau orice erori ale serviciilor vor fi corectate.

Tot ceea ce ține de acest website este oferit ca atare, atât timp cât este disponibil și fără o altă garanție.

www.pizza.ro nu oferă nici o garanție, expresă sau implicită, în ceea ce privește acest website și materialele oferite, inclusiv dar fără limitare la funcționarea, informarea, conținutul, materialele sau produsele oferite pe website. NEW SYSTEMS SRL nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care website-ul nu poate fi accesat de către utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

NEW SYSTEMS SRL își rezervă dreptul de a suspenda sau desființa acest website fără o notificare prealabilă a Utilizatorilor.

LIMITĂRI DE RESPONSABILITATE

Nu ne asumăm responsabilitatea - LA MAXIMUM PERMIS DE LEGE, VĂ OFERIM WEBSITE-UL ȘI INFORMAȚIILE, NUMELE, IMAGINILE, POZELE, LOGOURILE ȘI ICONIȚELE PRIVIND SAU AFLATE ÎN LEGĂTURĂ CU NOI SAU PRODUSELE ȘI SERVICIILE NOASTRE SAU PRODUSELE ȘI SERVICIILE TERȚELOR PĂRȚI DE PE WEBSITE PE O BAZĂ “AȘA CUM ESTE” ȘI NU OFERIM GARANȚII DE NICI UN FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV NICI O GARANȚIE IMPLICITĂ PRIVIND CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, GRADUL DE UTILITATE ȘI DE COMERCIALITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, NON-VIOLARE, COMPATIBILITATE; SECURITATE ȘI ACURATEȚE. NU VOM FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICI UN FEL DE AVARII SAU PAGUBE INDIRECTE SAU PRIN CONSECINȚĂ ȘI NICI DE ORICE ALT GEN DATORATE FOLOSIRII SAU PIERDERII DE DATE, UTILIZARE, SAU PROFIT REZULTATE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA WEBSITE-ULUI.

ERORI ȘI ÎNTRERUPERI

Noi nu garantăm că funcțiile conținute în materialul de pe website vor fi fără întreruperi sau erori, că defecțiunile vor fi remediate, sau că website-ul sau serverul care permite accesul nu are viruși, alte probleme sau că oferă o funcționalitate, acuratețe și credibilitate perfectă a materialelor. Noi nu ne asumăm responsabilitatea și nu putem fi trași la răspundere pentru nici un prejudiciu, nici pentru virușii care vă pot afecta echipamentele computerizate sau alte proprietăți în urma accesului, utilzarii sau navigării pe website-ul nostru sau datorită descărcării oricăror materiale, date, texte, imagini, clipuri video sau audio.

LINK-uri

Site-ul nostru conține link-uri către alte website-uri. Vă rugăm să luați notă de faptul că nu suntem responsabili pentru practicile de confidențialitate ale acestor website-uri și vă sfătuim să citiți declarațiile de confidențialitate prezentate de fiecare website precum și termenii și condițiile de utilizare a acestor website-uri.

Orice includere de link-uri spre alte website-uri sau rețele este făcută numai pentru ajutorul utilizatorului și nu implică sprijinirea de către NEW SYSTEMS SRL a materialului disponibil pe sau prin acele website-uri sau rețele și nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul accesează acele website-uri și le folosește produsele și serviciile exclusiv pe propriul risc.

Utlizatorii noștrii, sunteți de acord ca noi nu suntem răspunzători de disponibilitatea website-urilor oricăror terțe părți sau de materialul pe care îl accesați prin intermediul website-ului, nu subscriem și nu suntem răspunzători sau pasibili de a fi trași la răspundere pentru nici un conținut, reclamă, produs sau serviciu de pe sau disponibile din aceste website-uri sau din acest material, nici pentru pagubele, pierderile sau ofensă cauzată, sau pretinsă a fi cauzată de sau în legătură cu utilizarea sau încrederea acordată conținutului, reclamelor, produselor și serviciilor disponibile pe sau din aceste website-uri sau materiale. Orice înțelegere între dumneavoastră și un ofertant găsit pe sau prin intermediul website-ului, inclusiv plata pentru produs și livrarea sa, pentru servicii și orice alte termene și condiții, garanții sau reprezentări, asociate cu astfel de înțelegeri se realizează exclusiv între dumneavoastră și ofertantul comercial sau de publicitate cu pricina. Dumneavoastră sunteți de acord să nu ne considerați răspunzători de pierderea sau păgubirea de orice fel rezultată ca urmare a unor astfel de înțelegeri.

PUBLICAREA DE INFORMAȚII PE WEBSITE

Acceptarea publicării de materiale, introducerea pe website unui material incluzând text, imagini, conținut video sau audio, împuterniciți ca:

ANULARE

NEW SYSTEMS SRL are dreptul de a anula imediat posibilitatea dumneavoastră de utilizare a website-ului dacă vom considera la propria noastră discreție că ați încălcat termenii și condițiile sau ați fost implicat în comportamente care au fost considerate de către noi drept inacceptabile.

DREPTURI DE AUTOR

Întregul conținut al acestui website (date, imagini, texte, grafica, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date) este proprietatea NEW SYSTEMS SRL și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor. Folosirea oricăror elemente enumerate mai sus fără obținerea unui acord prealabil de la deținătorii de drept se pedepsește conform legilor în vigoare.

Conținutul website-uluiwww.pizza.ro nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă, incluzând formă electronică fără permisiunea anterioară scrisă a reprezentanților NEW SYSTEMS SRL.

FORȚĂ MAJORĂ

NEW SYSTEMS SRL nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în acești Termeni și Condiții, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiții meteorologice nefavorabile, acțiunea sau inacțiunea guvernului, a altor rețele sau a altor autorități competente de care NEW SYSTEMS SRL nu este responsabilă.

JURISDICȚIE

Acest website (exclusiv website-uri ale terțelor părți spre care există link-uri) este controlat de către NEW SYSTEMS SRL. Prin accesarea acestui website, utilizatorul acceptă că acest contract și orice dispută legată de el sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile României, iar utilizatorul admite să se supună jurisdicției exclusive a tribunalelor României. Acest website poate fi accesat de oriunde în România și de peste hotare. NEW SYSTEMS SRL nu oferă nici o asigurare că conținutul acestui website se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor țări în afara României. Dacă utilizatorul accesează acest website din afara României, o face pe riscul său și este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se află.

CONFIDENȚIALITATE

NEW SYSTEMS SRL nu garantează că utilizarea acestui website va fi confidențială. NEW SYSTEMS SRL nu este responsabilă pentru nici o pagubă pe care o suferă utilizatorul sau altă persoană ca rezultat al confidențialității cu privire la utilizarea de către cei interesați, a acestui website. Orice informație pe care utilizatorul o dezvăluie pe website se poate să nu fie în siguranță pe durata transmiterii ei prin Internet. Terțe părți au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face utilizatorul când folosește acest website.

ACCEPTARE

UTILIZATORUL CONFIRMĂ CĂ A CITIT ȘI ACCEPTAT NECONDIȚIONAT, TERMENII ȘI CONDIȚIILE ÎN TOTALITATE. ÎN CAZUL ÎN CARE NU ACCEPTAȚI TERMENII ȘI CONDIȚIILE PREZENTATE, VĂ RUGĂM SĂ NU UTILIZAȚI ACEST WEBSITE.

Moda Director-Web.net Inscrie-te in TOP ! Plati efectuate prin Mobilpay Antrenor personal